رزومه علمی و اجرائی

دکتر ناصحی فر
مقطع رشته و گرایش محل تحصیل سال اخذ
لیسانس علوم اقتصادي گرایش بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۲
فوق لیسانس مديريت بازرگاني گرایش مالی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۷۵
دکتری مديريت بازرگاني گرایش بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی ۱۳۸۳

سوابق اجرایی و فعالیت ها:

 • عضو هيئت علمی دانشگاه علامه طباطبايی
 • معاون بهینه سازی ، نظارت و ارزیابی مؤسسه علوم و فنون کیش
 • مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات وزارت بازرگانی
 • مشاور معاون وزیر بازرگانی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
 • دستیار مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تجارت همراه سینا
 • مدير گروه مطالعات بازاريابی و تحقيقات بازار مؤسسه پژوهش های بازرگانی
 • مشاور مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی
 • عضو هيئت مديره انجمن علمی بازاريابی ايران
 • عضو هيئت مديره و رئیس انجمن علمی بازاريابی ايران
 • عضو هيئت مديره انجمن لجستيك ايران
 • مدير پروژه بررسي وضعيت موجود خدمات پس از فروش خودروهاي مزدا در ايران مرکز توسعه مدیریت
 • مشاور مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی
 • مشاور در معاونت منابع انساني و تشكيلات و روشها سازمان توانير
 • کارشناس ارشد و ناظر پروژه مديريت برنامه ريزی بنياد مستضعفان
 • رئيس هيئت مديره شركت استارلایت
 • مشاور مدیر عامل شركت استارلایت
 • حسابرس سازمان حسابرسي وزارت دفاع
 • رئیس شورای سیاست گذاری سازمان نگرش