رزومه آموزشی

وحید ناصحی فر

سوابق تدریس:

 • مديريت سازمانهای پيچيده ، مقطع كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه علامه طباطبايی و علم و صنعت
 • مديريت تحول ، مقطع كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبايی
 • مهارتهای عمومی مديريت مقطع كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه علامه طباطبايی و علم و صنعت
 • مديريت استراتژيک مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشكده صنايع ايران
 • استراتژی بازاریابی مقطع كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه علم و صنعت و سازمان مدیریت صنعتی
 • تحقيقات بازاريابی مقطع كارشناسی ارشد مديريت اجرايی و  MBA ، دانشگاه علم و صنعت ايران  و TBS
 • مسائل جاری مديريت اجرايی مقطع كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  و DBA ، دانشگاه علامه طباطبايی و ماهان و GBA
 • مديريت بهره وری مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبايی
 • مبانی مديريت منابع انسانی مقطع كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشگاه علامه طباطبايی
 • بازاريابی بين الملل مقطع MBA و کارشناسی مدیریت بازرگانی ، دانشگاه علامه طباطبايی و خواجه نصیر
 • بازاریابی صنعتی مقطع کارشناسی ارشد و  دکتری ، دانشگاه علامه طباطبایی
 • بازاریابی پیشرفته مقطع  DBA ، دانشگاه تهران
 • استراتژی بازاریابی مقطع DBA ، دانشگاه تهران
 • رفتار مصرف کننده مقطع MBA ، مشاوران، TBS و دانشگاه علامه

سمينارهای آموزشی :

 • بازاريابی استراتژيك : دانشگاه تهران و فروشگاه های زنجيره ای شهروند
 • مهندسی فروش ، سازمان اتكاء و فروشگاه رفاه
 • مديريت بازاريابی و خريد : مركز مطالعات لجستيك
 • فنون و روشهای مذاكرات تجاری : در سازمان اتكاء ،‌سازمان عمران بنياد مستضعفان ، قرارگاه خاتم ، دانشگاه تهران ، صنايع شير پگاه ، دوره MBA مؤسسه ماهان
 • مديريت زمان : در بنياد مستضعفان، صنايع حديد ، شركت معادن زغال سنگ البرز مركزی و شركت ساپكو، شرکت ایران خودرو
 • اصول و مبانی سرپرستی : گروه بهمن ، سيناكاشی ، شركت زامياد
 • مديريت تغيير : شركت مزدا يدك ، سازمان عمران بنياد مستضعفان ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی
 • مديريت بحران : مركز مطالعات لجستيك و مرکز آموزش بازرگانی
 • مديريت جلسات : شركت مزدا يدك ، گروه بهمن
 • مديريت كاركنان : بانك سامان
 • مديريت تعارضات : در بانك صادرات
 • بازاريابی ، مشتری مداری و CRM : مركز آموزش سازمان فروش ايران خودرو (12سمينار)
 • مهندسی فکر : بانک پارسیان (2سمینار)
 •  آداب تجاری : مرکز آموزش بازرگانی و کنفرانس خرید
 • بهبود رضایت مشتری و CRM : کنفرانس مدیران کیفیت
 • ارتباطات بازاریابی از A تا Z : سمینار تخصصی ارتباطات بازاریابی (انجمن علمی بازاریابی)
 • استراتژی های خرید و تدارکات : کنفرانس خرید و تدارکات
 • 29 فرمان در رفتار مصرف کننده : کنفرانس بازاریابی
 • استراتژی های فروش : سمینار تخصصی فروش (انجمن علمی بازاریابی)
 • استراتژی بازاریابی : کنفرانس بازاریابی و دوره های MBA و DBA
 • مدیریت ارتباط با مشتری و CRM : مرکز آموزش بانک ملت
 • هشت ضلعی مهندسی برند : کنفرانس بین المللی استراتژی برند
 • مثلث فروش : کنفرانس مدیریت پیشرفته و دوره های MBA و DBA
 • الگوی انسان مبارز : دوره های MBA و DBA
 • بازاریابی شخصی : کنفرانس بین المللی استراتژی برند
 • بازاریابی خلاق و برندینگ : کنفرانس بین المللی استراتژی برند
 • آسیب شناسی شرکتهای توزیع و پخش : کنفرانس توزیع و پخش
 • مثلث مشاوره در کسب و کار و بازاریابی : GBA
 • مشتری مداری و CRM : گروه شرکتهای شاتل ، مؤسسه علوم و فنون کیش
 • مهارتهای ارتباط مؤثر : گروه شرکتهای شاتل ، مؤسسه مطالعات منابع انسانی
 • مهارتهای مدیریت حرفه ای (مدیریت زمان، مدیریت استرس و … ) : گروه شرکتهای شاتل ، مؤسسه مطالعات منابع انسانی